Datum: 20.12.2013

Vložil: Leoš Čihák

Titulek: Re: jste trapní

Vážený spoluobčane,

vzhledem ke shodě témat a data, předpokládám, že reagujete na mou středeční účast na zastupitelstvu obce. Pokud jste na zastupitelstvu rovněž byl, nechápu, proč jste své připomínky k mým slovům neuplatnil přímo v diskusi.
Pokud reagujete až jako konzument dále přenesených informací, pak si troufám usuzovat, že zřejmě "Váš zdroj" informace hodně upravuje.
K bodu VRT jsem na zastupitelstvu v diskusi přinesl aktuální informace dostupné ze sdělovacích prostředků o reálně existujícím projektu, jehož rozsah v dnešním návrhu očividně a bezprostředně zasahuje do územního plánu naší obce. Z úst starosty bylo zpochybněno , že ochranné pásmo , které je v jižní části obce dnes zakresleno, náleží stavbě vysokorychlostní trati. Pragmaticky Vás k pochopení věci musím odkázat na nový návrh územního plánu zveřejněný na webu OÚ Mnetěš, kde je příslušné ohraničené území označeno jako "plocha územní rezervy - dopravní koridor železniční tratě (VRT - ZR1)" Vzhledem k tomu, že varianta vedená kolem naší obce je jediná ze tří původně navrhovaných, která zůstala v krajském územním plánu a je promítnuta i do plánu obecního, sám snad vyvodíte, že se jedná o vysokorychlostní trať (označovaná zkratkou VRT) a přehodnotíte Váš výrok o "strašení".
K Vašemu vulgárnímu vyjádření na práci sdružení v oblasti ochrany občanů před negativními vlivy nevhodného masivního používání chemických postřiků v bezprostřední blízkosti obytné zástavby, rekreačních zón a i uvnitř obce Vám mohu vzkázat, že členové občanského sdružení vyjednali ochranu dětí a dalších spoluobčanů na konkrétním veřejném místě - cestě k Řípu, viz. doporučení SRS (státní rostlinolékařské správy) a navazující příslib starosty informovat školu a školku o chystané aplikaci. Oproti tomu Vy anonymně a veřejně pomlouváte a urážíte, přičemž jste naprosto nekonkrétní. Občanské sdružení Mnetěš v této oblasti vždy postupovalo slušnou a zákonnou formou. Pokud máte kousek občanské slušnosti i Vy, přijďte se přesvědčit o písemných podkladech k výše uvedeným skutečnostem.
A nakonec Vaše pojetí "vrcholných bludů" k mému návrhu rekreačního využití polních cest. Dovoluji si Vám oponovat, "že toto téma nikoho nezajímá", nemáte pravdu! Osobně znám několik lidí z naší obce, kteří by přivítali možnost pěší chůze mimo železniční trať, mimo frekventované asfaltové silnice. Formou oficiální ankety Podřipského regionu jsem písemně navrhl projekt pro napojení stávajících polních cest tak, aby se hvězdicově daly využít menší a větší "okruhy" pro procházky s dětmi, psy, pro důchodce a všechny, kteří si chtějí rekreačně odpočinout pěší chůzí v okolí naší obce.
Věřím, že i Vy máte konkrétní názor, na dnešní stav návaznosti obecních cest a komunikací a najdete odvahu k vystoupení z anonymity, abyste se diskuse k tomuto tématu účastnil a mohl se spolupodílet na zlepšování podmínek života v obci.

S pozdravem,
Leoš Čihák

Přidat nový příspěvek