Datum: 26.11.2014

Vložil: Martin Hinterholzinger

Titulek: Re: Re: Revoluce

Vážení diskutující,

dovoluji si Vás opětovně zdvořile požádat, abyste se pod své příspěvky podepisovali. Jsem přesvědčen, že takový postup povede k větší autocenzuře a kvalitě sděleného obsahu.

Dále bych chtěl připomenout, že jsme nevznikli jako diskusní opoziční platforma založená pro nebo proti jakémukoliv vedení obce. Jestliže jsme kritizovali některé kroky nebo spíše nečinnost zastupitelů, bylo to vždy v souvislosti s konkrétním závažným problémem, který se většinou dotýkal všech spoluobčanů (VRT, postřiky). Když taková situace znovu nastane, jistě budeme opět trpělivě hájit naše zájmy a vyjadřovat věcná stanoviska.

Obecná hodnocení výkonu funkce starosty kladná či záporná patří spíše do novin nebo na jiné weby. Rovněž se nezabýváme výší odměny zastupitelů ani jejím výpočtem. Také nehodnotíme, jestli starosta má vykonávat svou funkci jako uvolněný nebo neuvolněný.

Nás bude zajímat skutečný výkon ve vztahu k naším dlouhodobým prioritám: problematika VRT, bezpečnost zdraví dětí a matek (kvalita ovzduší, způsob provádění chemických postřiků uvnitř a v okolí obce), čistota komunikací, dále rozvoj zeleně, zachování a obnova polních cest, alejí, mezí, remízků a travnatých ploch, dodržování platného územního plánu. Budeme tedy případně reagovat na konkrétní události a plnění úkolů vyplývajících ze zákona o obcích nebo jiné příslušné legislativy.

Rádi bychom na řešení těchto závažných témat nějakým způsobem s obcí spolupracovali, ale to už není bohužel úplně v našich rukou. Když se k našim myšlenkám nepřipojí významná většina spoluobčanů, nemáme moc velkou naději cokoliv prosadit. Obávám se, že současná polemika dvou anonymů nás rozhodně nikam neposouvá.


S pozdravem
Martin Hinterholzinger
O.s. Mnetěš

Přidat nový příspěvek