Kniha návštěv

Datum: 06.09.2020

Vložil: Jameshop

Titulek: New search engine.

[url=http://skoperations.site/q_demo_account.php]New search engine. - 1000 000$ [/url]

Gazing into the future, few investors feel secure about investing shrewdly in 2011 and more. Like with real estate, day trading, buying low and selling high with stocks, and a lot of other ways and means.
<a href="http://skoperations.site/q_demo_account.php">New search engine. - 1000 000</a>
You can invest profit silver at a minimum of $40 an oz . in 2011 or invest in gold at about $1500, to begin with you invest I've got a story for shoppers. Timing is everything when you're invest benefit these precious metals, so I'll give you some background first.

Datum: 25.05.2017

Vložil: Néťa

Titulek: Pro občanské sdružení

Vážené občanské sdružení (bohužel nemohu jmenovat konkrétně, protože se pod poslední třídílný příspěvek nikdo nepodepsal!!)

Mám pro Vás jednu radu, za rok a půl jsou volby do místního zastupitelstva, sestavte si svou vlastní kandidátku a vyzkoušejte svou popularitu v obci. Ale pochybuji, že na to máte dost odvahy. Protože kritizovat práci druhých je to nejjednodušší. Zatím jste pro obec neudělali ani za mák toho, co p. Minarčík.

Nebo mám pro Vás druhou radu, prodejte své nemovitosti za odhadní ceny a přestěhujte se někam, kde budete šťastni.

Na tento můj příspěvek mi prosím neodpovídejte, řekl jsem Vám svůj názor a nehodlám si s Vámi dopisovat, protože svůj čas věnuji ušlechtilejším věcem.

Néťa

Datum: 30.05.2017

Vložil: Martin Hinterholzinger

Titulek: Re: Pro občanské sdružení

Néťo,

děkujeme za příspěvek, velmi však pokulhává jeho logika - porovnáváním toho, co a kdo udělal nebo neudělal za veřejné peníze ve funkci starosty, hejtmana, ministra, předsedy vlády nebo prezidenta s občanským kritickým postojem, je úplný nesmysl.
To bys totiž vzal právo na názor a na kritiku volených politiků všem těm občanům, novinářům, kteří starostou, hejtmanem, ministrem, předsedou vlády nebo prezidentem nikdy nebyli, tedy naprosté většině obyvatel. V normální demokratické společnosti to však naštěstí funguje úplně obráceně. I když nejsme starostou ani kandidátem do zastupitelstva (komunálním politikem), máme právo nebo dokonce povinnost vyjadřovat kritický názor, když si myslíme, že je něco hodně nedobře vedeno. Máme pro to bohužel víc důvodů, než bychom si přáli, tedy nejenom kauzu hospody.
O popularitu ve vsi nám rozhodně nejde, to bychom si počínali úplně jinak. Zatím nám stačí pojmenovávat věci tak, jak jsou. Ono si to svou cestu k lidem najde.

Martin Hinterholzinger

Datum: 14.06.2017

Vložil: Néťa

Titulek: Re: Re: Pro občanské sdružení

Dobrá,

sice jsem psal, že si nebudu s Vámi dopisovat, ale ještě jednou mi to nedá.

Poučovat mě co je demokracie nemusíte, už nějaký pátek chodím po této zemi. Vaše pojetí demokracie je ale bohužel pouze cílená likvidace konkrétního člověka (a nejedná se pouze o kauzu hospody).

Vaše odpověď mi velmi připomněla naše politické špičky. Nechcete vyzkoušet politickou kariéru? Myslím, že byste byl za hvězdu, tolik prázdných slov........

Néťa

Datum: 14.06.2017

Vložil: Martin Hinterholzinger

Titulek: Re: Re: Re: Pro občanské sdružení


Když je v podstatě prostý popis událostí nazýván cílenou likvidací, pak to asi o něčem vypovídá...

M.H.

Datum: 17.11.2014

Vložil: Mifi

Titulek: Revoluce

Tak co tomu říkáte lidičky, že máme uvolněného starostu!!! Bývalého vzdělaného starostu, současný starosta odvolal s tím, že uvolněného starostu obec nepotřebuje a mzdové náklady uvolněného starosty se dají efektivněji využít pro naší obec například k vybudování nového dětského hřiště a chodníků v obci atd... a hlavně by se měl vzdát okamžitě současného zaměstnání. Pro představu uvolněný starosta bere měsíčně 45 000,- a neuvolněný 20 000,-. Tak to je pěkná nehoráznost a podraz na lidi. Jako kdyby finančně postrádal, tak že ho nemůžu jinak nazvat než, že je pěkný KRKOVIČKA!!! Hamty hamty ať mám víc než tamty. Asi má stále málo. Tak třeba bude mít více času věnovat se biopostřikům a vrtce. Aby jsme tu všichni nechcípli na rakovinu. Nasraný občan Mifi. " Ať žije revoluce!!"

Datum: 22.11.2014

Vložil: Fimi

Titulek: Re: Revoluce

Vážený "nasraný" občane Mifi,

v prvé řadě bych chtěl podotknout, že můj následný příspěvek neni myšlen proti Vaší osobě, ale musím na něj reagovat, jelikož po jeho přečtění jsem celkem znepokojen.

Váším problémem je, že pouze "střílíte" výroky od boku a bez podložených informací.

1) píšete, že uvolněný starosta bere měsíčně 45 000,-, což není pravda. Dle Přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 o odměnách za výkon funkcí v zastupitelstev obcí má každý uvolněný starosta základ 27 425,- kč měsíčně + příplatek 1304,- na každých 100 obyvatel do 1000 obyvatel (zdroj: MVCR). Naše obec má cca 570 obyvatel, tudíž prostým výpočtem (27425+5*1304) víme, že hrubá mzda činí 33 945,- kč. Vy jste pouze "vygoogloval" první odkaz, který Vám vyjel a okopíroval částku (jenomže jste okopíroval částku, která byla modelově vypočítána pro obec Dolní Břežany, která má přes 3000 obyvatel, konkrétně 3440).

2) píšete, že současný starosta odvolal toho bývalého s tím, že naše obec nepotřebuje uvolněného starostu. Opravdu si myslíte, že pokud bude p.starosta vykonávat svou funkci na plný úvazek, že je to pro obec špatně? Aniž bych chtěl nějak shazovat minulého starostu pana JUDr.Rajniše, tak současný starosta má za své poslední funkční období nezpochybnitelné výsledky, stačí se jen projít po vesnici a uvidíte, co všechno se zrealizovalo. (To je samozřejmě zásluha celého zastupitelstva)

3) dále píšete, že p. starosta Minarčík je, cituji "KRKOVIČKA", což od Vás považuji celkem za nehoráznost. Pokud aspoň jen trochu znáte pana starostu, tak určitě jistě víte, že tuto funkci nedělá kvůli penězům. Myslím si, že by si spíše pan starosta měl za své přínosy pro naši obec zasloužit respekt a uznání a ne populistické "žvásty", které se ani nezakládají na pravdě, ale na pomluvách.

Osobně si myslím, že pokud chce p.starosta pracovat jako uvolněný starosta, je to pro obec jen výhra. Stačí si jen vzít v potaz, co všechno dokázal vybudovat a zařídit, když pracoval na půl úvazku. Pokud se této funkci chce plně věnovat, je to jen dobře.

Nemyslím to zle, ale někdy to chce více používat hlavu a logické myšlení a ne jen "šířit" nesmyslné věci, které někde zaslechnu.


S pozdravem
Spokojený občan Fimi(P.S. nemám žádný problém s tím se podepsat, ale nevím, proč bych se měl podepisovat anonymovi)

Datum: 26.11.2014

Vložil: Martin Hinterholzinger

Titulek: Re: Re: Revoluce

Vážení diskutující,

dovoluji si Vás opětovně zdvořile požádat, abyste se pod své příspěvky podepisovali. Jsem přesvědčen, že takový postup povede k větší autocenzuře a kvalitě sděleného obsahu.

Dále bych chtěl připomenout, že jsme nevznikli jako diskusní opoziční platforma založená pro nebo proti jakémukoliv vedení obce. Jestliže jsme kritizovali některé kroky nebo spíše nečinnost zastupitelů, bylo to vždy v souvislosti s konkrétním závažným problémem, který se většinou dotýkal všech spoluobčanů (VRT, postřiky). Když taková situace znovu nastane, jistě budeme opět trpělivě hájit naše zájmy a vyjadřovat věcná stanoviska.

Obecná hodnocení výkonu funkce starosty kladná či záporná patří spíše do novin nebo na jiné weby. Rovněž se nezabýváme výší odměny zastupitelů ani jejím výpočtem. Také nehodnotíme, jestli starosta má vykonávat svou funkci jako uvolněný nebo neuvolněný.

Nás bude zajímat skutečný výkon ve vztahu k naším dlouhodobým prioritám: problematika VRT, bezpečnost zdraví dětí a matek (kvalita ovzduší, způsob provádění chemických postřiků uvnitř a v okolí obce), čistota komunikací, dále rozvoj zeleně, zachování a obnova polních cest, alejí, mezí, remízků a travnatých ploch, dodržování platného územního plánu. Budeme tedy případně reagovat na konkrétní události a plnění úkolů vyplývajících ze zákona o obcích nebo jiné příslušné legislativy.

Rádi bychom na řešení těchto závažných témat nějakým způsobem s obcí spolupracovali, ale to už není bohužel úplně v našich rukou. Když se k našim myšlenkám nepřipojí významná většina spoluobčanů, nemáme moc velkou naději cokoliv prosadit. Obávám se, že současná polemika dvou anonymů nás rozhodně nikam neposouvá.


S pozdravem
Martin Hinterholzinger
O.s. Mnetěš

Datum: 19.12.2013

Vložil: obyvatel

Titulek: jste trapní

Nechte si už konečně ty vaše pochybné aktivity! Nikdo o to nestojí! Vaše strašení s rychlotratí, kterou stejně nikdy nikdo nepostaví. Vaše buzerování místních zemědělců s nesmysly ohledně postřiků. Akorát udáváte a škodíte. A vrcholem jsou ty vaše bludy s obnovou cest a alejí. Nikdo o to nestojí!!! Ani o vaše prachy. Táhněte odkud jste přišli!!

Datum: 20.12.2013

Vložil: Leoš Čihák

Titulek: Re: jste trapní

Vážený spoluobčane,

vzhledem ke shodě témat a data, předpokládám, že reagujete na mou středeční účast na zastupitelstvu obce. Pokud jste na zastupitelstvu rovněž byl, nechápu, proč jste své připomínky k mým slovům neuplatnil přímo v diskusi.
Pokud reagujete až jako konzument dále přenesených informací, pak si troufám usuzovat, že zřejmě "Váš zdroj" informace hodně upravuje.
K bodu VRT jsem na zastupitelstvu v diskusi přinesl aktuální informace dostupné ze sdělovacích prostředků o reálně existujícím projektu, jehož rozsah v dnešním návrhu očividně a bezprostředně zasahuje do územního plánu naší obce. Z úst starosty bylo zpochybněno , že ochranné pásmo , které je v jižní části obce dnes zakresleno, náleží stavbě vysokorychlostní trati. Pragmaticky Vás k pochopení věci musím odkázat na nový návrh územního plánu zveřejněný na webu OÚ Mnetěš, kde je příslušné ohraničené území označeno jako "plocha územní rezervy - dopravní koridor železniční tratě (VRT - ZR1)" Vzhledem k tomu, že varianta vedená kolem naší obce je jediná ze tří původně navrhovaných, která zůstala v krajském územním plánu a je promítnuta i do plánu obecního, sám snad vyvodíte, že se jedná o vysokorychlostní trať (označovaná zkratkou VRT) a přehodnotíte Váš výrok o "strašení".
K Vašemu vulgárnímu vyjádření na práci sdružení v oblasti ochrany občanů před negativními vlivy nevhodného masivního používání chemických postřiků v bezprostřední blízkosti obytné zástavby, rekreačních zón a i uvnitř obce Vám mohu vzkázat, že členové občanského sdružení vyjednali ochranu dětí a dalších spoluobčanů na konkrétním veřejném místě - cestě k Řípu, viz. doporučení SRS (státní rostlinolékařské správy) a navazující příslib starosty informovat školu a školku o chystané aplikaci. Oproti tomu Vy anonymně a veřejně pomlouváte a urážíte, přičemž jste naprosto nekonkrétní. Občanské sdružení Mnetěš v této oblasti vždy postupovalo slušnou a zákonnou formou. Pokud máte kousek občanské slušnosti i Vy, přijďte se přesvědčit o písemných podkladech k výše uvedeným skutečnostem.
A nakonec Vaše pojetí "vrcholných bludů" k mému návrhu rekreačního využití polních cest. Dovoluji si Vám oponovat, "že toto téma nikoho nezajímá", nemáte pravdu! Osobně znám několik lidí z naší obce, kteří by přivítali možnost pěší chůze mimo železniční trať, mimo frekventované asfaltové silnice. Formou oficiální ankety Podřipského regionu jsem písemně navrhl projekt pro napojení stávajících polních cest tak, aby se hvězdicově daly využít menší a větší "okruhy" pro procházky s dětmi, psy, pro důchodce a všechny, kteří si chtějí rekreačně odpočinout pěší chůzí v okolí naší obce.
Věřím, že i Vy máte konkrétní názor, na dnešní stav návaznosti obecních cest a komunikací a najdete odvahu k vystoupení z anonymity, abyste se diskuse k tomuto tématu účastnil a mohl se spolupodílet na zlepšování podmínek života v obci.

S pozdravem,
Leoš Čihák

Datum: 29.10.2013

Vložil: Iva Nováková

Titulek: Jak se řeší "podobnosti"(Hornopočernický zpravodaj 3/2013)

Obtěžování kouřem z komínů rodinných domů
V poslední době se množí stížnosti a podněty
ve věci obtěžování kouřem a zápachem
z komínů rodinných domů. K uvedeným
podnětům sdělujeme občanům,
že v kontrole nedovoleného spalování
materiálů či odpadů v rodinných domech
má Úřad městské části Praha 20 i podle
nového zákona na ochranu ovzduší č.
201/2012 Sb. velmi omezené kompetence.
Bez souhlasu majitele nelze do domu
vstupovat ani občana legitimovat, stejně
tak zjišťovat, čím ve svém kotli topí. Lze
pouze dle tzv. Ringelmannovy stupnice
změřit tmavost kouře, pokud kouř viditelně
vychází z komína. Metoda podle Ringelmanna
je založena na porovnání tmavosti
kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm
Ringelmannovy stupnice lidským zrakem.
Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibližně
odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných
částic. Měření tmavosti kouře podle této
metody provádí pozorovatel ze vzdálenosti
150 až 400 m od pozorovaného komína.
Při spalování paliv nesmí být odcházející
kouř tmavší než 2. stupeň při měření a hodnocení
Ringelmannovou stupnicí. Po dobu
roztápění zařízení ze studeného stavu (v trvání
maximálně 30 minut), pokud pasport
kotle nestanoví jinak, může tmavost kouře
dostoupit až do úrovně stupně 3. Pomůcka
na měření obsahuje bílý karton s výseky
pro pozorování dýmu a s poli obsahujícími
Ringelmannovy stupně šedi.
Co tedy dělat, pokud vás váš soused obšťastňuje
nepříjemným kouřem z komína?
Zkuste nejprve cestu komunikace a domluvy.
Slušně, ale rázně jej upozorněte,
že vás kouř obtěžuje a že dotyčný zřejmě
porušuje zákon. Záleží samozřejmě na
vzájemných vztazích se sousedy. Pokud
jsou na bodu mrazu, nezbývá než se
obrátit na úřady.
Úřadem příslušným k řešení problematiky
lokálních topenišť je úřad městské části.
Ten má ale kompetence v ochraně ovzduší
omezené, jak je uvedeno výše. Problémem
je v současné době fakt, že pokud
se jedná o spalovací zdroj v soukromém
objektu (tedy ten, který neslouží k podnikatelským
účelům, např. v rodinném
domku), nemůže si případnou kontrolu
spalovacího zdroje přímo na místě úřad
vynutit a je odkázán na ochotu majitele.
Majitel kontrolu nemusí povolit, a pokud
bude požadovat, aby byla ohlášena
předem, může se na ni připravit. Většinou
tak jediným důkazem je kouř vycházející
z komína a jeho tmavost. Není na škodu,
když sami občané kouř zdokumentují
například pomocí fotoaparátu.
Obrátit se můžete také na Městskou policii.
Ta by měla věc zjistit, vyšetřit a předat
k dořešení příslušnému úřadu. Důležité je
však přivolat policii v době, kdy je možné
tento přestupek očividně zjistit, tedy
v době, kdy kouř vychází z komína.

Ing. Miroslav Horyna, vedoucí odboru
životního prostředí a dopravy

Datum: 23.10.2013

Vložil: Iva Nováková

Titulek: Úvaha

Podobnost?
Když jsem před lety stavěla nový domek, zvolila jsem tepelné čerpadlo jako formu vytápění. Domek je v těsném sousedství staršího domku. Sousedé topí z úsporných důvodů vším možným, ale spíš tím nemožným, takže v "topné sezoně" není prakticky možné otevřít okno. Děje se tak již několik let. Mě to otravuje a určitě netoužíte pokolaudaci řešit smrady jiných, ale sousedíte spolu.....
S rozvodem je to podobné....chcete a potřebujete se dohodnout. Málokdy se to podaří....
A tak musí nastoupit úřady a soudy, oprávněné instituce...

Nevím kolikrát za sezonu se chemicky ošetřuje, dokonce nevím ani jakých pozemků se to týká a jestli všechny v jsou v blízkosti obydlí a školky, dokonce ani nevím jestli děti ze školky musí na procházku právě na tu cestu .Jen a vždycky.
Spíš mě ten spor zajímá z psychologického hlediska.
Jestli ekonomický zájem je nade vše a vždycky, jestli neošetřením půdy v diskutovaných místech dojde k tak nenahraditelným škodám a proč se nazývat udavači, když se chci domoci svého práva a dohodou to nejde? To by musel být udavačem každý rozvedený.
Chce to méně emocí a více pragmatismu.Asi.
Iva Nováková

Datum: 27.10.2013

Vložil: Leoš Čihák

Titulek: Člen Občanského sdružení Mnetěš

Vážený pane Bukovský,
stal jsem se členem občanského sdružení poté, kdy došlo k bezohlednému zásahu mé ženy a malého syna postřikem ze zemědělského postřikovače, na vlastním pozemku, mezi vstupní brankou a domovními dveřmi. Náš pozemek je otevřený, od sousedního pole oddělený jen drátěným plotem a polní cestou. Traktorista s postřikovačem jel čelem k mé rodině, a přesto je bezohledně zasáhl rozstřikovanou jíchou chemické látky neznámého složení od hlavy k patám. Vzhledem k této události, jsem se rozhodl angažovat proti zažité bezohlednosti, fatální neznalosti a začal jsem bránit naše elementární občanská práva.
Nejsem populista, fanatik, škůdce, udavač ani pomlouvačný štváč či vesnická drbna, přesto mne Váš příspěvek přiměl k napsání osobnímu dopisu, který zasílám na Váš email. S pozdravem, Leoš Čihák

PS. Zrozen ve znamení ryby – nerozpustitelný. :-)

Datum: 21.10.2013

Vložil: Jaroslav B. / jméno kdykoli na vyžádání osobně sdělím / email - revizoring@gmail.com

Titulek: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.

Po důkladném prostudování tohoto webu musím konstatovat, že s takto účelovou a jednostranně fanaticky zaměřenou aktivitou jsem se pravděpodobně dosud nesetkal.

Dne 14.10.2013 zde bylo otištěno toto, cituji:
______________

"Vzkaz papeže Františka - Bojujte s pomluvami!

"Jak nadčasové a nadlokální... a rozhodně k zamyšlení... Nestaly se pomluvy v naší společnosti již běžnou a samozřejmou věcí? Nenechme si to líbit a bojujme s pomluvami!!

"Žádejme svatého Michala, aby nám pomohl v této válce: nikdy nemluvit špatně o druhém, nikdy nenaslouchat klepům. A když uslyším někoho říkat drby, zastavím ho! Řeknu mu: tady se to nesmí, běžte ven a tam pokračujte ve vašem tlachání. Je to pokušení, které se líbí ďáblovi, je proti jednotě. Snaží se vyvolat vnitřní válku, určitou občanskou a duchovní válku, která se vede jazykem," řekl papež.

--- ( http://www.mnetes.eu/products/a14-10-2013-vzkaz-papeze-frantiska-bojujte-s-pomluvami-/ )
_________________

Současně však předseda Martin Hinterholzinger, předseda o.s. Mnetěš, udává a pomlouvá starostu obce Mnetěš, pana Martina Minarčíka. Udává jej, společně s dalšími členy Mnetěš, o.s., na státních úřadech a posílá na něj kontroly. Tyto kontroly nejenže nikdy nic neprokázaly, ale způsobují panu Minarčíkovi neustálou a opakovanou škodu. Posledním příkladem těchto pomluv a udávaní ze strany Mnetěš, o.s. je to, že pan Martin Minarčík nedostal proplaceny platby ze SZIF z důvodu toho, že kontrolované subjekty daného roku mají posunuté platby automaticky do 2. kola, bez ohledu na to, zda kontrola je, či není, odůvodněná a zda cokoli závadného zjistila.

Jednání Mnetěš, o.s. je pokrytectví a faleš hrubého zrna.
Konstatuji, že se denně setkávám s útoky různých subjektů na mnohé poctivé a pracovité osoby samostatně výdělečně činné.

Útoky a faleš jednání Mnetěš, o.s. vůči panu Martinu Minarčíkovi považuji již za natolik vážné a alarmující, že mu doporučím trestní oznámení a požadování náhradu ušlého zisku, kterýžto ušlý zisk mu nyní vzniká tím, že nemůže používat peníze, které by nyní obdržel v 1. kole plateb od SZIF a které nyní budou blokovány na základě činnosti Mnetěš, o.s.

Kdyby Martin Hinterholzinger, předseda o.s. Mnetěš, byl upřímný a čestný člověk, ihned by na základě toho co způsobil, rezignoval na svoji funkci a ostatní členové tohoto sdružení by se rozpustili.

Oni to však neudělají a budou škodit i nadále.

Proč?

Protože tento typ lidí žije hlavně pro to, aby škodil druhým lidem a ubližoval jim a pomlouval je, či je falešně chválil.

Aby je připravoval o drahocenný čas a energii.

Závěrem bych členům Mnetěš, o.s. rád ocitoval ne slova papeže Františka, který těmito slovy myslel to, aby se o tom, co se děje ve vatikánské bance nemluvilo ve Vatikánu a v jeho zdech, ale aby lidé, kteří ví o špatnostech, které se ve Vatikánu dějí, mluvili jinde, resp. pokud možno vůbec.

Bible říká a skutečný věřící v Ježíše Krista to ví, že tzv. svatý Michal je mrtvý a modlit se k němu je čiré bláznovství.

Pokud si kdokoli říká křesťan, měl by na základě Bible vědět, ke komu se má modlit a za cokoli prosit.

Tzv. svatý Michal, ani jiní tzv. svatí, tou osobou rozhodně nejsou.

Bible21.cz, list Filipským.

Kapitola 4, verš 6  "O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,
7  a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
8  Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.
9  Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.

___________________

Závěrem bych rád ocitoval ještě tato slova Bible.

Bible21.cz, list Židům

Kapitola 12, verš 14.

"Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána."1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek