Kniha návštěv

Datum: 02.04.2013

Vložil: Martin Hinterholzinger

Titulek: Re: ekologie

Dobrý den,

jsme rádi, že se Vám naše stránky líbí. Škoda, že jste je pravděpodobně pořádně nečetl. Jinak by Vám výzva k dodržování dnes platných zákonů a vyhlášek a tedy k nepodstupování zbytečného a ničím neodůvodnitelného rizika nemohla zavánět demagogií z 50.let.

S pozdravem

Martin Hinterholzinger

Datum: 14.09.2012

Vložil: V. Škoda

Titulek: Fotodokumentace

Dobrý den!
Doporučuji všem nezaujatým občanům prohlédnout si fotografie v sekci-zemědělské postřiky.
Na všech třech fotografiích není jeden a tentýž postřikovač a už vůbec ne na dotčených pozemcích. Na prvních dvou fotografiích je vidět masivní úlet postřikové jíchy-které jsou zde umístěny zcela úmyslně. Nejsem si jistý, zda-li se smí zveřejňovat fotografie lidí bez jejich souhlasů!!!!...Jak je tomu na třetí fotografii.
Škoda Vítězslav, Vražkov

Datum: 16.09.2012

Vložil: M. Hinterholzinger

Titulek: Re: Fotodokumentace

Dobrý den, pane Škodo,

děkujeme za příspěvek, velmi nás těší Váš zájem o uvedenou problematiku. K Vašim připomínkám sdělujeme:

Nikde v článku není výslovně uvedeno, že se na ilustrativních obrázcích nachází vždy stejný postřikovač. Ani z kontextu nic takového nevyplývá. Naopak hovoříme o činnosti několika zemědělců.
Naprostá většina dotčených obyvatel má vlastní dlouholetou zkušenost, takže by se zajisté nenechala manipulovat nějakou nepravdivou informací.
Přesto Vás mohu ujistit, že uvedené fotografie byly pořízeny ve stejné lokalitě na pozemcích vzdálených od nejbližšího domu v jednom případě v jednotkách metrů a v druhém případě cca 100 metrů.
Disponujeme ještě dalšími obrázky ze zájmového území např. z jara letošního roku, na nichž je zachycena podobná situace.
Chceme vést seriózní rozpravu, jak dosáhnout toho, aby všichni dotčení zemědělci při své činnosti vždy respektovali návody, předpisy a práva druhých. Skutečně se nejedná jen o banální problematiku nějakého nepříjemného zápachu.


Martin Hinterholzinger, o.s. Mnetěš

Datum: 16.08.2012

Vložil: Zdeňka Tlustá

Titulek: Problematika umístění dětí do MŠ

Dobrý večer!
Včera jsem byla přítomna na zasedání ZO, kde se nám mělo (tak, jak píší ve svém příspěvku) stručně představit nové občanské sdružení. Musím konstatovat, že se nám představilo opravdu "velice stručně".
Kromě pana Jeřábka,na něhož je o.s. registrováno, nevím, kdo jsou další členové. Kdo nevyužívá internet, neví ani, že zde nějaké o.s. vzniklo a jaký má cíl. Bylo by proto vhodné se představit formou, která je přístupná všem a to je např. příspěvkem v Mnetěšském zpravodaji. Program vašeho sdružení si jistě zaslouží, aby se s nim seznámilo, co nejvíce občanů, zejména členové zájmových sdružení v obci, s nimiž chcete také spolupracovat. Srpnový zpravodaj budu zítra uzavírat, pokud byste chtěli příspěvek zveřejnit v tomto čísle, museli byste ho ráno poslat na mail OÚ. Další číslo zpravodaje vyjde v říjnu. Kdykoli mne můžete kontaktovat a dohodneme se na zveřejnění.

Zdraví Z. Tlustá

Datum: 27.08.2012

Vložil: Zimmer

Titulek: Re: Problematika umístění dětí do MŠ

Dobrý večer, paní místostarostko,
děkujeme za Váš příspěvek, naše občanské sdružení bylo představeno opravdu jen "stručně", jistě využijeme nabídky příspěvku v říjnovém vydání Mnetěšského zpravodaje tak, aby bylo jasné, proč naše občanské sdružení vzniklo a jakým způsobem chce podporovat život v obci. Hezký večer.

S pozdravem

Zimmer

<< 1 | 2 | 3

Přidat nový příspěvek