Řešení školky, poskytnutí daru obci

16.08.2012 00:00

Dne 15.8.2012 se členové o.s. Mnetěš zúčastnili zasedání zastupitelstva obce.Stručně byl obci oznámen vznik našeho občanského sdružení.

Dále bylo o.s. Mnetěš navrženo poskytnutí věcného daru obci - 4 ks betonových laviček (v hodnotě 16.542,- Kč) k umístění na břehy rybníka.

Byl přednesen návrh na řešení situace s nedostatkem míst v mateřské školce prostřednictvím zřízení institutu tzv. dětské skupiny - http://www.mpsv.cz/cs/12943, http://www.portal.cz/casopisy/info/ukazky/mama-a-tata-pracuji-a-ja-si-hraju--tak-funguje-detska-skupina/46222/

Takový postup by nezpůsobil zatížení rozpočtu obce dalšími investičními výdaji, obec by hradila pouze personální a provozní náklady. Pro potřeby této dětské skupiny by mohly být využity např. stávající prostory v budově obecního úřadu.

Na zastupitelstvu zazněla k této problematice mimo jiné otázka, proč by se tím obec vůbec měla zabývat, když jinde to také nemají vyřešeno, či výzva, aby si přítomné matky hlídání svých dětí řešily svépomocí.

K vybraným názorům zastupitelek uvádíme, že především pro řešení takových a jiných podobných problémů byla obec státem zřízena. Podle §2 zákona č.128/2000 Sb. : „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

Velmi vítáme starostou explicitně deklarovanou ochotu obce se touto problematikou i nadále zabývat. Doufáme, že bude nalezeno takové administrativní a technické řešení, aby mohla být naplněna jedna ze základních funkcí obce – poskytnout stejnou péči a zázemí všem nejmenším spoluobčanům a jejich rodinám. V letošním roce nebylo přijato do MŠ 7 mnetěšských dětí.