Novinky

12.9.2012 Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu

    Potravinářská komora České republiky pořádá semináře "Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu", které se uskuteční v průběhu září a října 2012 od 9:30 do 16:00 hodin v několika městech po celé České republice.  Akce je pořádána bez účastnického poplatku....

27.8.2012 Doplnění komentáře k zápisu ze zasedání ZO č. 8 ze dne 15.8.2012

    Dovolujeme si připojit další komentář k věci nedostatečné kapacity MŠ projednané na zasedání ZO dne 15.8.2012. V zápisu ze zmiňovaného zasedání je uvedeno, že naše o.s. Mnetěš bylo zastupiteli požádáno o časový harmonogram nástupu dětí do plánované dětské skupiny, o...

16.08.2012 Řešení školky, poskytnutí daru obci

Dne 15.8.2012 se členové o.s. Mnetěš zúčastnili zasedání zastupitelstva obce.Stručně byl obci oznámen vznik našeho občanského sdružení. Dále bylo o.s. Mnetěš navrženo poskytnutí věcného daru obci - 4 ks betonových laviček (v hodnotě 16.542,- Kč) k umístění na břehy rybníka. Byl přednesen...

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10