12.9.2012 Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu

12.9.2012 Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu

    Potravinářská komora České republiky pořádá semináře "Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu", které se uskuteční v průběhu září a října 2012 od 9:30 do 16:00 hodin v několika městech po celé České republice.  Akce je pořádána bez účastnického poplatku. Účastníci obdrží výukové materiály a certifikát o absolvování semináře. Občerstvení pro účastníky je zajištěno.

    Ekologické zemědělství a produkce biopotravin má velký význam pro výrobu potravin specifické kategorie kvality, má pozitivní vliv na životní prostředí, na rozvoj venkova a na pohodu chovaných hospodářských zvířat. Biopotraviny se v současné době stávají symbolem určitého životního postoje z řad jak výrobců, tak spotřebitelů. V režimu ekologického zemědělství je nyní téměř 12 % zemědělské půdy. Bohužel tomuto stavu neodpovídá objem produkce biopotravin (0,4%) a proto je třeba využít každý nástroj na zvyšování povědomí u stávajících bio-výrobců, ale je nezbytné obracet se na sféru konvenčních producentů s cílem konverze jejich produkce na BIO.  Cílem semináře je poskytnout nové informace provozovatelům podniků pro zpracování biosuroviny české provenience, a také provozovatelům konvenčních potravinářských podniků uvažujících o zavedení produkce v kvalitě bio. Tomuto hledisku odpovídá i výběr přednášejících z řad tuzemských i zahraničních odborníků.