14.5.2017 - Jak jsme v Mnetěši nakupovali hospodu a odvolávali místostarostku

14.5.2017 - Jak jsme v Mnetěši nakupovali hospodu a odvolávali místostarostku

Jak jsme v Mnetěši nakupovali hospodu a odvolávali místostarostku - I.část

V úvodu komentáře k poslednímu politickému dění v obci bychom rádi zrekapitulovali několik základních skutečností:

V důsledku zavedení EET skončilo v celé republice mnoho venkovských hospod. Realitní weby jsou plné inzerátů nabízejících prodej těchto nemovitostí. Tato událost postihla také naši obec.

Naše občanské sdružení považuje rozhodnutí o pořízení hospody se sálem do majetku obce za přirozené, vzhledem k faktu, že je to jediné místo s potřebnou kapacitou, kde se pod jednou střechou mohou konat veškeré společenské a kulturní akce (plesy, školní představení, koncerty atp.). Potřeba takového místa pro společenský život obce je nezpochybnitelná.

Selský rozum i zákon o obcích shodně nabádají k šetrnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakládaných prostředků. Obstarání znaleckého ocenění hospody před schválením kupní smlouvy se jeví jako nezbytný a logický krok, který má pomoci k co nejpřesnějšímu  stanovení odpovídající kupní ceny. Správný hospodář by také dopředu předběžně vyčíslil, jaké investice ho po nákupu nemovitosti dále očekávají, aby si mohl připravit investiční plán rekonstrukce a nezbytných oprav. Při ceně znaleckého posudku 5.000,- Kč, mohla obec takové posudky pořídit klidně tři. Všem by bylo jasnější, v jakých intencích by se měla pohybovat kupní cena. Vzhledem k realizované kupní ceně 3.500.000,- Kč by náklady na posudky nebyly nijak přemrštěné, obzvláště když ten jediný stanovil cenu hospody na 2.117.160,- Kč.

Každého zodpovědného člověka by informace o rozdílném ocenění hospody vedla k zamyšlení nad nabízenou prodejní cenou pořizovaného objektu. Téměř 1.400.000,- Kč rozdílu jsou pro Mnetěš s cca 580 obyvateli velké peníze. Obec měla cenové podmínky a celou kupní smlouvu analyzovat a podrobně prodiskutovat mezi všemi zastupiteli a návazně ve finančním výboru. Závěrem mělo být usnesení zastupitelstva s kvalitním odůvodněním, proč obec akceptovala konkrétní kupní cenu.

 

Tři zastupitelky na dubnovém veřejném jednání zastupitelstva jednoznačně vyloučily, že by potřebná kvalifikovaná diskuse nad cenou objektu hospody vůbec proběhla. Všechny potvrdily, že do poslední chvíle o existenci znaleckého posudku vůbec nevěděly, natož aby se podrobně mohly seznámit s jeho obsahem. O přehledném plánu oprav nebo rekonstrukce na rozhodném jednání prosincového zastupitelstva rovněž nepadla žádná informace. Dle vlastních slov zastupitelek byla koupě hospody schválena ve zbytečně velké časové tísni a provedena bez náležitého kvalifikovaného odůvodnění ceny. Finanční výbor o nákupu hospody (kupní smlouvě) nejednal vůbec. 

 

Pokračování příště...