18.7.2013 - Jedovatý herbicid na hubení plevele v sobě mělo šest z deseti testovaných Čechů

18.7.2013 - Jedovatý herbicid na hubení plevele v sobě mělo šest z deseti testovaných Čechů

Studie z 18 evropských zemí ukázala, že velký počet obyvatel má v těle stopy po jedovaté látce na hubení plevele zvané glyfosát. V rámci výzkumu bylo testováno i deset Čechů. Tuto látku jich v těle mělo šest. V Evropě byl průměrný výskyt 45 procent. 

Herbicid s glyfosátem se prodává pod označením Roundup. Jde o světově nejpoužívanější herbicid.

 

Celý článek ke stažení  zde:  nebo   zde: 

Lékaři zjistili, že glyfosát, který ničí plevel, je v nižších dávkách toxický pro lidské buněčné kultury, včetně embryonálních a placentálních buněk. Rovněž je genotoxický, zvyšuje pravděpodobnost genetických mutací a rizika rakoviny. Glyfosát také může narušovat účinek lidských hormonů a tím průběh těhotenství.

Studie potvrzují, že glyfosát škodí životu v krajině, snižuje její biologickou rozmanitost. Ubývá například květin kolem polí a s nimi také mizí hmyz a ptáci. Vyplavuje se z půdy do vodních toků i podzemních vod a kontaminuje pitnou vodu. Rovněž negativně ovlivňuje složení orné půdy, což vede k většímu používání dusíkatých hnojiv. 

Herbicid s glyfosátem se kromě hubení plevele na polích používá k postřikům v parcích nebo na železnici. Do těla se může dostat v jídle, vdechnutím nebo dotykem. Ekologům hlavně vadí jeho použití při dosoušení řepky, kukuřice nebo slunečnice před sklizní.