19.7.2013 - Státní rostlinolékařská správa doporučila vyhovět hlavnímu požadavku výzvy Občanského sdružení Mnetěš!

19.7.2013 - Státní rostlinolékařská správa doporučila vyhovět hlavnímu požadavku výzvy Občanského sdružení Mnetěš!

V kauze výzvy došlo k dalšímu výraznému posunu…

Ve vyjádření Státní rostlinolékařské správy ze dne 12/7/2013 (celý text ke stažení zde: ) SRS v odstavci 8 uvedla: „Z hlediska zásady předběžné opatrnosti bychom z úrovně sekce přípravků na ochranu rostlin SRS doporučovali, aby obec v pozici zřizovatele školky oslovila ošetřovatele pozemků k uzavření dohody k pravidlům ošetřování a vzájemné informovanosti.“
Toto bylo hlavním smyslem naší výzvy ze dne 17.4.2013 (celý text ke stažení zde:)