2.10.2013 - 6. Mýtus: Lidé, usilující o ekologický životní styl se nalézají v zajetí falešných představ a mýtů

2.10.2013 - 6.	Mýtus:  Lidé, usilující o ekologický životní styl se nalézají v zajetí falešných představ a mýtů

Nejčastěji se vyskytující mylné představy a chybná tvrzení o ekologickém zemědělství:

6. Mýtus:  Lidé, usilující o ekologický životní styl se nalézají v zajetí falešných představ a mýtů

Realita:


Opak je pravdou, jejich představy jsou nanejvýš racionální. Charakteristické pro tuto populaci je, že má dobrý přístup k relevantním informacím, má zvýšené požadavky na kvalitu života, je zaměřena více na kvalitu než kvantitu a uvědomuje si závažnost otázek ochrany prostředí nejen pro sebe, ale i pro další generace.

Lidé kupující biopotraviny a usilující o ekologický životní styl mají na planetu dokumentovaně méně škodlivý vliv, než lidé konzumující konvenční potraviny a ekologické problémy ignorující. Tvrzení, že je tomu naopak, je naivní a nesmyslné.

Nejpádnějším důkazem, že ekologické zemědělství není jen falešná představa a mýtus, ani chvilkový módní trend, ani pouhý bioútok na naše peněženky, atd., je jeho rapidní nárůst skoro ve všech zemích světa. Také narůstající objem vědeckého výzkumu v oblasti ekologického zemědělství a jeho výsledky potvrzují převahu ekologického zemědělství nad konvenčním v řešení mnoha současných problémů.
Podle celé řady průzkumů veřejného mínění….

 

S laskavým svolením autorů publikace "Ekologické zemědělství bez mýtů", pánů Dr. Ing. Josefa Dlouhého, Prof.h.c  a Ing. Jiřího Urbana z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně.