21.09.2013 - 1. mýtus: Ekologické zemědělství je jen návrat k tradičnímu hospodaření našich předků

21.09.2013 - 1. mýtus:  Ekologické  zemědělství je jen návrat k tradičnímu hospodaření našich předků

Nejčastěji se vyskytující mylné představy a chybná tvrzení o ekologickém zemědělství:


1. mýtus:  Ekologické  zemědělství je jen návrat k tradičnímu hospodaření našich předků

 

Realita:
Moderní ekologické zemědělství nemá nic společného se zemědělstvím předindustriálním v Evropě ani s primitivním zemědělstvím v rozvojových zemích. Využívání sofistikované techniky, moderních technologií a biologických metod v něm není vůbec zakázáno, naopak. Průmyslová hnojiva a chemické pesticidy jsou nahrazeny celou řadou vědomostně intenzivních agrotechnických opatření (ekofunkcionální  intenzifikace).

 

S laskavým svolením autorů publikace "Ekologické zemědělství bez mýtů", pánů Dr. Ing. Josefa Dlouhého, Prof.h.c  a Ing. Jiřího Urbana z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně.