22.12.2013 - Česká televize - Nedej se - "Jak léčit krajinu"

22.12.2013 - Česká televize - Nedej se - "Jak léčit krajinu"

Zcela se ztotožňujeme s argumenty uvedenými v dokumentu ČT2 o zemědělské krajině, o jejích funkcích, historii i budoucnosti. 

K dobrému porozumění našich záměrů si dovolujeme doporučit našim spoluobčanům tento pořad ke shlédnutí!

 

www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/213562248420025-jak-lecit-krajinu/

 

Česká krajina jako maloplošné území má své limity. Celá naše společnost v bezhlavé honbě za ziskem přetěžuje produkční schopnosti krajiny a narušuje ekologickou stabilitu. Probíhající klimatická změna způsobuje, že v atmosféře je více energie, která se projevuje extrémními jevy, jako jsou vichřice, povodně nebo lokální sucha. Na tyto jevy však naše postižená krajina není připravená. O to cennější je, že ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku hledali způsob, jak krajinu učinit odolnější proti těmto jevům, a zároveň se snažili, aby jejich půda neztratila úrodnost a výkonost pro zemědělskou produkci a zároveň byla příjemným místem pro život. Aby bylo možné splnit tyto protichůdné požadavky, využili krajinný plán, územní plán i komplexní pozemkové úpravy, které projektantka Klára Slazmanová spojila v jeden vyvážený celek. Projekt by se nezdařil, kdyby do něj nebyli vtaženi místní obyvatelé, kteří se na jeho realizaci aktivně podíleli a potvrdili, že Evropská úmluva o krajině je geniální materiál. Důležitou osobou je rovněž starosta Čížek, který díky své vizi i organizačním schopnostem dokázal překonat nejrůznější legislativní nástrahy. A hlavně strávil nespočet hodin diplomatickým vyjednáváním se zainteresovanými stranami. Od něj se dozvíme základní zkušenosti a návod, jak postupovat při léčbě naší nemocné krajiny.

 

video ke stažení zde: www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/213562248420025-jak-lecit-krajinu/