27.09.2013 - 4. mýtus: Kvůli nižším výnosům v ekologickém zemědělství nebude stačit zemědělská půda

27.09.2013 - 4. mýtus:  Kvůli nižším výnosům v ekologickém zemědělství nebude stačit zemědělská půda

Nejčastěji se vyskytující mylné představy a chybná tvrzení o ekologickém zemědělství:

4. mýtus:  Kvůli nižším výnosům v ekologickém zemědělství nebude stačit zemědělská půda

 

Realita:
 

Potřeba výměry půdy pro ekologické zemědělství není tak drasticky velká, jak kritici ekologického zemědělství často uvádějí. Výnosy v dobře prováděném ekologickém zemědělství jsou jen o málo nižší (5 – 30%) a mohou být někdy i vyšší než na špatně hospodařících farmách konvenčních. Například projekty v Burkina Faso ukázaly až o 50 % vyšší výnos oproti tradičním metodám pouze použitím know-how z ekologického zemědělství.

Výsledky pokusu z pokusné stanice v Uhříněvsi ukazují, že po 15 letech ekologického pěstování 28 odrůd pšenice nedošlo ani ke snížení výnosu (průměrný výnos za periodu byl 6,42 t)ha), ani ke snížení úrovně přijatelných živin v půdě (Prof. Petr at al, Scientia Agriculturae Bonemica, 40, 2009:53-57).

 

S laskavým svolením autorů publikace "Ekologické zemědělství bez mýtů", pánů Dr. Ing. Josefa Dlouhého, Prof.h.c  a Ing. Jiřího Urbana z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně.