29.09.2013 - 5. Mýtus: Stávající zemědělské hospodaření již zohledňuje řadu šetrných postupů a proto není ekologické zemědělství žádným přínosem

29.09.2013 - 5. Mýtus:  Stávající zemědělské hospodaření již zohledňuje řadu šetrných postupů a proto není ekologické zemědělství žádným přínosem

Nejčastěji se vyskytující mylné představy a chybná tvrzení o ekologickém zemědělství:

 

5. Mýtus:  Stávající zemědělské hospodaření již zohledňuje řadu šetrných postupů a proto není ekologické zemědělství žádným přínosem

 

Realita:


I oponenti ekologického zemědělství dnes již připouští, že ekologické zemědělství má své přínosy, například pokles spotřeby chemikálií v konvenčním zemědělství a jejich stále se snižující toxicita. Nelze než souhlasit, lze jen dodat, že zásluh je mnohem víc. Vznik ekologického zemědělství si vynutil a urychlil nejen proces celkové ekologizace konvenčního zemědělství, ale prosadil ve společnosti i změny v chápání vztahu člověka k přírodě v souvislosti se zemědělskou produkcí, zviditelnil význam mimoprodukčních funkcí krajiny a význam biodiverzity.
Ekologické zemědělství je dnes vědecky podloženým řešením jak pro bohaté země, tak i pro chudé. V bohatých zemích může přispět k řešení environmentálních problémů, snížení nadprodukce, k šetření s konečnými zdroji a s energií, k ochraně krajiny a biodiverzity a zdraví obyvatel. V chudých zemích může mimo to přispět ke zvýšení produkce bez potřeby nákupu drahých vstupů (umělých hnojiv, pesticidů, drahé techniky, patentovaných osiv apod.), na které chudé země jednoduše nemají peníze.
Ekologické zemědělství možná nemůže vyřešit všechny ekologické problémy světa, ale rozhodným způsobem k jejich řešení přispět. Dokonce existují studie (například Badgley, C.,  Moghtader, J., Quintero, E. at. Al., 2006), které tvrdí, že ekologické zemědělství může, za současného stavu populace a výměry půdy na Zemi uživit celou planetu.

 

S laskavým svolením autorů publikace "Ekologické zemědělství bez mýtů", pánů Dr. Ing. Josefa Dlouhého, Prof.h.c  a Ing. Jiřího Urbana z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně.