29.1.2013 - Expozice pesticidům je u farmářů spojena s astmatem

29.1.2013 - Expozice pesticidům je u farmářů spojena s astmatem

Expozice několika běžně užívaným pesticidům zřejmě zvyšuje riziko alergického i nealergického astmatu. Vyplývá to z výzkumu, jehož výsledky byly prezentovány na Stockholmském kongresu Evropské společnosti respiračních chorob.
 

Studie zahrnovala 19 704 farmářů starších dvaceti let, kteří v dětství neměli astma. Celkem 127 z nich mělo při vstupu do studie lékařem diagnostikované alergické astma a dalších 314 farmářů mělo astma vzniklé na nealergickém podkladě. Vědci zjišťovali dopad expozice 50 různých pesticidních látek a délky jejího trvání na rozvoj astmatu. Dále zaznamenávali všechny epizody s neobvykle vysokou expozicí, které ale ještě nedosahovaly úrovně otravy.
Epizody neobvykle vysoké expozice byly hlášeny u 14 % ze všech účastníků studie. Hlavním poznatkem v té souvislosti bylo, že u farmářů z této skupiny byla dvojnásobně vyšší pravděpodobnost, že u nich bude diagnostikováno astma. Celkem 16 látek ze zkoumaných padesáti zvyšovalo riziko astmatu. U 14 látek (mezi nimi zejména EPTC, lindan, parathion, heptachlor, 2,4,5-TP a kumafos) se zvýšené riziko týkalo alergického astmatu, zbylé dvě látky (DDT, malathion) vedly k vyšší pravděpodobnosti rozvoje nealergické varianty.
17. kongres European respiratory society: prezentováno 16. 9. 2007.
Zdroj: www.ulekare.cz/clanek/expozice-pesticidum-je-u-farmaru-spojena-s-astmatem-6091