3.1.2014 - Petice proti vysokorychlostní trati už koluje mezi lidmi z Vyskytné

3.1.2014 - Petice proti vysokorychlostní trati už koluje mezi lidmi z Vyskytné

Vysokorychlostní trať - domníváme se, že ve Vyskytné nad Jihlavou si zastupitelé obce počínají kompetentně a zodpovědně. Všechny občany obce o projektu vysokorychlostní trati osobně informují a systematicky organizují obranu jejich zájmů! Vědí velmi dobře, jak by případná stavba VRT osudově zasáhla do kvality života v obci a jejím okolí. Neměli bychom podobně aktivní postup oprávněně očekávat také od našich zastupitelů? Trasa VRT zakreslená v územním plánu Mnetěše vede nedaleko hranice obytné zóny a její ochranné pásmo zasahuje do intravilánu obce. Pro lepší orientaci a upřesnění poměrů doporučujeme každému ke shlédnutí návrh územního plánu zveřejněný na webu naší obce. Hovoří za vše!

 

Celý článek ke stažení zde:

 

Vyskytná nad Jihlavou - Ve Vyskytné nad Jihlavou sbírají podpisy. Nechtějí si nechat půlit vsi a ničit přírodu.

Zastupitelé ve Vyskytné nad Jihlavou mezi svátky nezahálí. Od minulého týdne až do této neděle mají za úkol obcházet domácnosti a sbírat podpisy na petici proti plánované trase vysokorychlostního koridoru s označením H4. Tato varianta totiž podle vyskytenského starosty Petra Böhma výrazně naruší život v obci.

V případě změny trasy koridoru z původní V7 na H4 dojde v bezprostřední blízkosti obce Vyskytná nad Jihlavou a místních částí Hlávkov a Jiřín ke zničení cenných lokalit lesů a luk a dojde k zásadní degradaci hodnotné krajiny, klidného venkovského bydlení a rekreačního potenciálu území," poznamenal starosta Petr Böhm k tomu, proč se Vyskytná rozhodla pro petiční akci.

V petici dále také stojí, že dojde k nenávratnému zásahu do místních biokoridorů a ochranných pásem. Jmenován je především Maršovský potok, kde se vyskytuje například suchopýr pochvatý nebo upolín evropský.

„Tato výstavba způsobí lidem v neposlední řadě značná omezení plynoucí z trvalé nutnosti trať objíždět a v místech, kde se blíží zastavěnému území, bude obyvatele obtěžovat hlukem a vibracemi," pokračoval starosta.

Mezi další negativa text petice řadí omezení soukromých zemědělců, zvýšení hlukové zátěže poblíž školy a nedostačující infrastrukturu v okolí. Kromě Vyskytné nad Jihlavou se do podobné akce zapojily také některé obce na Pelhřimovsku.

Petice vyzývá také Kraj Vysočina, aby aktivně vyjednával s Ministerstvem dopravy o vedení trasy a jejích dopadech. Už dříve si totiž starosta Böhm stěžoval, že má jen málo informací o tom, jak to nakonec s trasováním dopadne. O vysokorychlostní trati už se totiž mluví dlouho a variant, kudy by měl koridor vést, bylo již několik.

Kraj Vysočina si od vysokorychlostní tratě slibuje řadu pozitiv. Cesta z Jihlavy do centra Prahy může v budoucnu trvat méně než hodinu.

I proto, aby si obce s krajem a Ministerstvem dopravy vyjasnily některé své postoje, je na 14. ledna naplánovaná schůzka na krajském úřadu. Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro dopravu, by byl rád, kdyby se dostavili všichni starostové, kterých se problém týká.

„Věřím, že přijdou nejen ti, kterých se týká nová varianta, ale i ti, kterých se týkala ta předchozí V7. Informace o trase se budou ještě upřesňovat," dodal náměstek hejtmana Joukl.

Autor: Jana Kodysová