3.3.2013 - Vystavení nastávajících matek pesticidům způsobuje nižší IQ novorozenců

3.3.2013 - Vystavení nastávajících matek pesticidům způsobuje nižší IQ novorozenců

Tři na sobě nezávislé studie nedávno zveřejněné v časopise Environmental Health Perspectives ukazují, že má prenatální vystavení plodu pesticidům negativní vliv na dětskou schopnost učit se. Jejich IQ bývá nižší. Čím větší je hladina pesticidů v pupečníkové krvi, tím nižší je IQ dítěte.

Co je špatného na pesticidech

Nejúčinnější pesticidy obsahují různé typy organofosfátů. Na přelomu našeho současného století hodně národů zakázalo chlorpyrifos a diazinon pro domácí použití. Tyto dva pesticidy byly tak těžce naložené organofosfáty, že i jedy na brouky či mravence v domácím prostředí způsobily zdravotní problémy obyvatel.

Organofosfáty (OF) jsou vedlejším produktem biochemické války, kdy se výzkumy zaměřovaly na bojové plyny k zabití člověka. Vědci záhy zjistili, že OF zabíjí i hmyz. Samozřejmě je obvyklý toxikologický index, který chrání průmysl díky představě, že pokud neumřete brzy po vystavení chemické látce, je bezpečná!

Ale nakonec byla u uživatelů OF zjištěna dlouhodobá neurologická poškození, přestože jich moc nepožili. Příčinou byly právě glorpyrifos a diazinon. Byly tedy zakázány pro domácí použití, ale ne pro zemědělské použití.

Zpět na farmu

Jelikož pracovníci na farmách užívají tyto pesticidy a jsou často vystavení vdechnutí či kontaktu kůží s OF, CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) vydalo dokument, který charakterizuje příznaky otravy toxickými pesticidy a biochemickými nervovými agenty. Popsané příznaky jsou u obou stejné.

Pokud si vzpomenete na Roundup od firmy Monsanto, je to herbicid na hubení plevele. Roundup ovšem zabije všechny rostliny. To je důvod, proč je zapotřebí pořizovat semena Roundup Ready GM. Umožňují použití herbicidů, aniž by bylo GMO rostlinám ublíženo a těm se daří.

Účinnou složkou Roundupu je glyfosát, což je druh OF, který tolik nedráždí nervový systém jako ostatní OF. V konvenčním zemědělství je schváleno k používání více než 30 OF pesticidů.

 

Odkaz na celý článek: zde

http://www.zahady-zdravi.cz/zdravy-zivot/ekologie/vystaveni-nastavajicich-matek-pesticidum-zpusobuje-nizsi-iq-novorozencu