16.08.2012 Řešení školky, poskytnutí daru obci

16.08.2012  Řešení školky, poskytnutí daru obci

Dne 15.8.2012 se členové o.s. Mnetěš zúčastnili zasedání zastupitelstva obce.Stručně byl obci oznámen vznik našeho občanského sdružení.

Dále bylo o.s. Mnetěš navrženo poskytnutí věcného daru obci - 4 ks betonových laviček (v hodnotě 16.542,- Kč) k umístění na břehy rybníka.

Byl přednesen návrh na řešení situace s nedostatkem míst v mateřské školce prostřednictvím zřízení institutu tzv. dětské skupiny - http://www.mpsv.cz/cs/12943, http://www.portal.cz/casopisy/info/ukazky/mama-a-tata-pracuji-a-ja-si-hraju--tak-funguje-detska-skupina/46222/

Takový postup by nezpůsobil zatížení rozpočtu obce dalšími investičními výdaji, obec by hradila pouze personální a provozní náklady. Pro potřeby této dětské skupiny by mohly být využity např. stávající prostory v budově obecního úřadu.

Na zastupitelstvu zazněla k této problematice mimo jiné otázka, proč by se tím obec vůbec měla zabývat, když jinde to také nemají vyřešeno, či výzva, aby si přítomné matky hlídání svých dětí řešily svépomocí.

K vybraným názorům zastupitelek uvádíme, že především pro řešení takových a jiných podobných problémů byla obec státem zřízena. Podle §2 zákona č.128/2000 Sb. : „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

Velmi vítáme starostou explicitně deklarovanou ochotu obce se touto problematikou i nadále zabývat. Doufáme, že bude nalezeno takové administrativní a technické řešení, aby mohla být naplněna jedna ze základních funkcí obce – poskytnout stejnou péči a zázemí všem nejmenším spoluobčanům a jejich rodinám. V letošním roce nebylo přijato do MŠ 7 mnetěšských dětí.