Datum: 21.10.2013

Vložil: Jaroslav B. / jméno kdykoli na vyžádání osobně sdělím / email - revizoring@gmail.com

Titulek: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.

Po důkladném prostudování tohoto webu musím konstatovat, že s takto účelovou a jednostranně fanaticky zaměřenou aktivitou jsem se pravděpodobně dosud nesetkal.

Dne 14.10.2013 zde bylo otištěno toto, cituji:
______________

"Vzkaz papeže Františka - Bojujte s pomluvami!

"Jak nadčasové a nadlokální... a rozhodně k zamyšlení... Nestaly se pomluvy v naší společnosti již běžnou a samozřejmou věcí? Nenechme si to líbit a bojujme s pomluvami!!

"Žádejme svatého Michala, aby nám pomohl v této válce: nikdy nemluvit špatně o druhém, nikdy nenaslouchat klepům. A když uslyším někoho říkat drby, zastavím ho! Řeknu mu: tady se to nesmí, běžte ven a tam pokračujte ve vašem tlachání. Je to pokušení, které se líbí ďáblovi, je proti jednotě. Snaží se vyvolat vnitřní válku, určitou občanskou a duchovní válku, která se vede jazykem," řekl papež.

--- ( http://www.mnetes.eu/products/a14-10-2013-vzkaz-papeze-frantiska-bojujte-s-pomluvami-/ )
_________________

Současně však předseda Martin Hinterholzinger, předseda o.s. Mnetěš, udává a pomlouvá starostu obce Mnetěš, pana Martina Minarčíka. Udává jej, společně s dalšími členy Mnetěš, o.s., na státních úřadech a posílá na něj kontroly. Tyto kontroly nejenže nikdy nic neprokázaly, ale způsobují panu Minarčíkovi neustálou a opakovanou škodu. Posledním příkladem těchto pomluv a udávaní ze strany Mnetěš, o.s. je to, že pan Martin Minarčík nedostal proplaceny platby ze SZIF z důvodu toho, že kontrolované subjekty daného roku mají posunuté platby automaticky do 2. kola, bez ohledu na to, zda kontrola je, či není, odůvodněná a zda cokoli závadného zjistila.

Jednání Mnetěš, o.s. je pokrytectví a faleš hrubého zrna.
Konstatuji, že se denně setkávám s útoky různých subjektů na mnohé poctivé a pracovité osoby samostatně výdělečně činné.

Útoky a faleš jednání Mnetěš, o.s. vůči panu Martinu Minarčíkovi považuji již za natolik vážné a alarmující, že mu doporučím trestní oznámení a požadování náhradu ušlého zisku, kterýžto ušlý zisk mu nyní vzniká tím, že nemůže používat peníze, které by nyní obdržel v 1. kole plateb od SZIF a které nyní budou blokovány na základě činnosti Mnetěš, o.s.

Kdyby Martin Hinterholzinger, předseda o.s. Mnetěš, byl upřímný a čestný člověk, ihned by na základě toho co způsobil, rezignoval na svoji funkci a ostatní členové tohoto sdružení by se rozpustili.

Oni to však neudělají a budou škodit i nadále.

Proč?

Protože tento typ lidí žije hlavně pro to, aby škodil druhým lidem a ubližoval jim a pomlouval je, či je falešně chválil.

Aby je připravoval o drahocenný čas a energii.

Závěrem bych členům Mnetěš, o.s. rád ocitoval ne slova papeže Františka, který těmito slovy myslel to, aby se o tom, co se děje ve vatikánské bance nemluvilo ve Vatikánu a v jeho zdech, ale aby lidé, kteří ví o špatnostech, které se ve Vatikánu dějí, mluvili jinde, resp. pokud možno vůbec.

Bible říká a skutečný věřící v Ježíše Krista to ví, že tzv. svatý Michal je mrtvý a modlit se k němu je čiré bláznovství.

Pokud si kdokoli říká křesťan, měl by na základě Bible vědět, ke komu se má modlit a za cokoli prosit.

Tzv. svatý Michal, ani jiní tzv. svatí, tou osobou rozhodně nejsou.

Bible21.cz, list Filipským.

Kapitola 4, verš 6  "O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,
7  a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
8  Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.
9  Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.

___________________

Závěrem bych rád ocitoval ještě tato slova Bible.

Bible21.cz, list Židům

Kapitola 12, verš 14.

"Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána."Přidat nový příspěvek