Lokální topeniště - čistota ovzduší 

Citace z níže uvedeného odkazu:

PROČ NEPÁLIT ODPAD ?
"Při spalování odpadů v domácích topeništích vzniká velké množství jedovatých látek, pro které mají průmyslové podniky velmi přísné limity, případně je nesmí do ovzduší vůbec vypouštět.
Jedná se především o karcinogenní  mutagenní látky, které prokazatelně způsobují rakovinu a genetická poškození dětí.
V případě prachu hrozí především časté a chronické záněty průdušek a astma."

http://www.dymolany.wbs.cz/_-Proc-nepalit-odpad.html

 

Další zajímavé odkazy k aktuální problematice:

Jaké škodliviny vznikají pálením komunálního odpadu především plastů v domácích kamnech a kotlích?

Lokální topeniště

Obce budou moci ovlivnit lokální topeniště domácností

Znečištěné ovzduší nemá hranice

Dopady na zdraví

Jak správně topit

Boj obcí s emisemi

Analýza současné situace znečišťování

 Leták MZP - ovzduší nemá hranice - str. 1.

Leták MZP - ovzduší nemá hranice - str. 2.