13.04.2014 - Doplňující komentář k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.03.2014

13.04.2014 - Doplňující komentář k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.03.2014

Opět jsme donuceni zmínit chybějící informace v zápise z jednání zastupitelstva obce Mnetěš (ZO) konaného dne 26.3. 2014:

Starosta obce byl předsedou občanského sdružení M.H. výslovně dotázán na plnění níže citovaných úkolů uložených starostovi na jednání ZO dne 15.1. 2014:

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

 

Úkol č. 1: Připravit a předložit občanům k podpisu petici proti výstavbě VRT
Zodpovídá: starosta    Termín: co nejdříve

 

Úkol č. 2: Poptat právní služby ohledně napadnutí výstavby VRT ve stávajících
                Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje
Zodpovídá: starosta    Termín: co nejdříve

 

Úkol č. 3: Sjednat schůzku s odborníkem na životní prostředí ohledně VRT
Zodpovídá: starosta    Termín: co nejdříve

 

Místo srozumitelné a jednoznačné odpovědi o tom, v jaké fázi se nachází plnění jednotlivých úkolů, nám začal starosta klást zcela nesouvisející dotazy a nevhodně komentovat činnost našeho občanského sdružení.

Na závěr svého výstupu nám v podstatě oznámil, že to udělá až on uzná za vhodné (údajně pouze on nese zodpovědnost) a nám obyčejným občanům do toho de facto nic není.

Na zodpovězení našeho dotazu pochopitelně trváme i nadále, jako občané a vlastníci nemovitostí v naší obci si jistě od člověka placeného z obecního rozpočtu zasloužíme klidnou, věcnou a úplnou odpověď.

Myslíme si, že pro výklad termínu plnění úkolu „co nejdříve“ lze úspěšně využít níže citovaný judikát Nejvyššího správního soudu pro velmi podobný způsob stanovení termínu slovem „neprodleně“:
Nejvyšší správní soud pokládá za vhodné poukázat, že výkladem tohoto pojmu se zabýval
Městský soud v Praze, který v rozhodnutí ze dne 22. 10. 2008, čj. 9 Ca 144/2007 - 27, přezkoumávající posouzení žádosti podané po téměř dvou měsících, dospěl k závěru, že pojem „neprodleně“ nelze považovat za neurčitý právní pojem, ale je nutno jej vykládat ve smyslu obecného základu jazyka, v němž znamená „bez zbytečného prodlení“, „ihned“, „okamžitě“, „bez meškání“ apod. Lhůtu takto určenou je tak třeba počítat na dny, maximálně týdny.