13.5.2013 - Výzva občanského sdružení Mnetěš k ochraně zdraví dětí, ohleduplnému a šetrnému používání pesticidů při zemědělské podnikatelské činnosti a při údržbě obecní zeleně

13.5.2013 - Výzva občanského sdružení Mnetěš k ochraně zdraví dětí, ohleduplnému a šetrnému používání pesticidů při zemědělské podnikatelské činnosti a při údržbě obecní zeleně

Výzva

Občanské sdružení se obrací na obec Mnetěš a jako zřizovatele mateřské školky ji vyzývá, aby využila všech svých kompetencí a autority a zajistila u zemědělců přijetí opatření ve smyslu §52b zák. 326/2004 Sb. vedoucího ke snížení rizika z hlediska zdraví lidí, především „zranitelných skupin obyvatel“ v podobě jasné a účinné informovanosti občanů o místě a čase aplikace ochranných postřiků prováděných v bezprostředním okolí obce, v jejích přirozených rekreačních zónách i na veřejných prostranstvích uvnitř zástavby.

Dále vyzýváme zemědělce k ohleduplnému a šetrnému postupu při aplikaci pesticidů a k respektu těch nejzákladnějších pravidel lidského soužití. Především však zemědělce vyzýváme k dodržování směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, která stanovuje rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Z této směrnice vyplývají obecné zásady integrované ochrany rostlin implementované do výše citované národní vyhlášky č. 205/2012 Sb. 

 

Plné znění výzvy ke stažení zde: