16.06.2013 - Komentář k vývoji dokumentu "Výzva o.s. Mnetěš"...

16.06.2013 - Komentář k vývoji dokumentu "Výzva o.s. Mnetěš"...

O.s. Mnetěš předložilo zastupitelstvu obce výzvu, ve které oslovilo obec, jakožto zřizovatele mateřské školky ve věci aplikace chemických postřiků v katastru obce. (Celý text výzvy ke stažení zde). 

Obec výzvu podstoupila k vyjádření Státní rostlinolékařské správě (SRS)  v Litoměřicích, konkrétně ing. Kučerové. Ta vydala stanovisko k naší výzvě, (ke stažení zde) a toto stanovisko posloužilo jako vodítko k jednání zastupitelstva obce ze dne 29.5.2013.

Jelikož stanovisko SRS považujeme za nepřesné a matoucí, rozhodli jsme se reagovat dopisem a žádostí o nápravu. (Celý text žádosti ke stažení zde.)

Naším původním záměrem však bylo vyřešit celou záležitost v domácím prostředí obce. Tím, že se obec rozhodla podstoupit naší výzvu orgánům státní správy (SRS) se nečekaně stala celá záležitost komplikovanější, rozporuplnější a vyvolala další polemiku přesahující předpokládaný rozsah...