7.3.2013 - Komise změnila názor, pesticidy zabíjejí včely

7.3.2013 - Komise změnila názor, pesticidy zabíjejí včely

Kancelář RNDr. Pavla Poce // 25.01.2013

Celosvětový pokles včelstev je alarmující problém. 84 % rostlinných druhů pěstovaných v Evropě, které představují 76 % produkce potravin, závisí na opylování včelami. Přínos opylovačů pro evropské zemědělství dosahuje podle Evropské komise každý rok 22 miliard EUR. K poškozování zdraví včel přispívá sice mnoho faktorů, ale dlouhodobě jsou podezřelými číslo jedna některé pesticidy. Evropský úřad pro bezpečnost potravin nyní potvrdil, že akutní ohrožení včel představuje jedna konkrétní skupina pesticidů - tzv. neonikotinoidy.

Zatímco ještě minulý rok Evropská komise tvrdila, že se zatím nepodařilo najít souvislost mezi neonikotinoidními pesticidy, pokud jsou správně používány, a problémem úmrtností včel, dnes na zasedání Výboru pro životní prostředí v Evropském parlamentu potvrdila, že svůj názor přehodnotila.
Vše údajně změnily tři studie z roku 2012 a závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z minulého týdne.

Europoslanec Pavel Poc (ČSSD) ale upozornil, že: "Nezávislé vědecké studie tu byly i před rokem 2012. Bylo jich dokonce tolik, že to Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu stačilo k tomu, aby požadoval celoevropský zákaz používání neonikotinoidních insekticidů."
Výbor pro zemědělství se ale s podporou chemické lobby postaral o to, aby z finálního návrhu zmizela jakákoli zmínka o neonikotinoidních pesticidech a jejich dopadů na zdraví včel.

Přestože včelaři i vědci po celém světě označují neonekotinoidy za hlavní příčinu vymírání včel již od devadesátých let, přestože se europoslanci i neziskové organizace snaží již mnoho let, aby došlo ke změně legislativy a přestože některé státy dokonce zakázali používání neonekotinoidů na svém území kvůli obavám z ohrožení včelích populací, neonekotinoidy se za posledních dvacet let staly jedněmi z nejpoužívanějších pesticidů na světě.

Chemické společnosti, které tyto pesticidy vyrábějí nadále tvrdí, že závěry EFSA byly učiněny pod silným politickým tlakem a že nereflektují současné vědecké závěry. Zákaz neonikotinoidů podle nich nijak nepřispěje ke zlepšení současného stavu včel. To ale odporuje zkušenostem v Itálii, kde se stav včelstev rapidně zlepšil po zákazu používání zmiňovaných pesticidů.
Během příštího týdne Komise rozhodne, jaké podnikne další kroky. Pokud by nepřikročila k evropskému zákazu, je velmi pravděpodobné, že tak řada členských států učiní na národní úrovni. Takový postup plánuje například Nizozemsko.

 

Celý článek ke stažení zde: