Archiv článků

Pozvánka na seminář výroba biopotravin a jejich odbyt

12.09.2012 00:00
    Potravinářská komora České republiky zve na semináře "Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu", které se uskuteční v průběhu září a října 2012 od 9:30 do 16:00 hodin v několika městech po celé České republice. Akce je pořádána bez účastnického poplatku. Účastníci...

Doplnění komentáře k zápisu ze zasedání ZO č. 8 ze dne 15.8.2012

27.08.2012 21:05
    Dovolujeme si připojit další komentář k věci nedostatečné kapacity MŠ projednané na zasedání ZO dne 15.8.2012. V zápisu ze zmiňovaného zasedání je uvedeno, že naše o.s. Mnetěš bylo zastupiteli požádáno o časový harmonogram nástupu dětí do plánované dětské...

Řešení školky, poskytnutí daru obci

16.08.2012 00:00
Dne 15.8.2012 se členové o.s. Mnetěš zúčastnili zasedání zastupitelstva obce.Stručně byl obci oznámen vznik našeho občanského sdružení. Dále bylo o.s. Mnetěš navrženo poskytnutí věcného daru obci - 4 ks betonových laviček (v hodnotě 16.542,- Kč) k umístění na břehy rybníka. Byl přednesen...
Záznamy: 1 - 3 ze 3