Kniha návštěv

Datum: 22.10.2013

Vložil: Martin Hinterholzinger

Titulek: Re: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.


Vážený Jaroslave B., Po důkladném prostudování Vašeho textu si dovoluji konstatovat:

1) Pod Vašim textem chybí celý podpis, měl byste si za svým vyjádřením umět stát, protože jinak se jedná o obyčejný anonym. Měl byste dokázat své jméno sdělit nejen někomu „osobně po vyžádání“, ale všem čtenářům. Pokud své jméno nedoplníte, zvážíme, jestli Váš příspěvek neodstraníme do koše, kam každý anonym patří.

2) Kdybyste si náš web skutečně prostudoval, věděl byste, že nám jde o jednoduchá, věcná a srozumitelná řešení. Nikde nenajdete žádnou pomluvu a už vůbec nejsme zaměřeni proti konkrétní osobě.

3) Členové občanského sdružení by rádi dosáhli takového stavu, aby na území obce byla respektována příslušná legislativa - např. zákon 114/92 Sb.o ochraně přírody a krajiny, zákon 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu nebo platný územní plán obce Mnetěš. Domníváme se, že v některých lokalitách obce současná situace není zcela v souladu s citovanými předpisy.

4) Také si nemyslíme, že požadavek maximálně obezřetného a šetrného nakládání s pesticidy je něco, za co bychom se měli stydět. Potřebu ochrany dětí před nežádoucími účinky pesticidů považujeme za normální reakci každého zodpovědného rodiče.

5) Trestní oznámení může podat kdokoliv na kohokoliv, pokud k tomu má pádný důvod.

6) Každý, kdo si naše dokumenty řádně prostudoval, zjistil, že projekt aleje je zcela v souladu s naším zaměřením, a proto pochvala takového činu i Martina Minarčíka je zcela namístě!

7) Z výše uvedeného vyplývá, že se primárně zabýváme problematikou konkrétního území. Cestu k Řípu považujeme za významný krajinný prvek i za přirozenou rekreační zónu naší obce. Jedná se také i o vizitku naší obce. Jak ta vizitka dnes vypadá, to umí zajisté posoudit každý sám.

8) Pokud Vás toto téma skutečně zajímá, rádi se s Vámi k dané problematice osobně setkáme.


S přátelským pozdravem

Martin Hinterholzinger

Datum: 22.10.2013

Vložil: Jaroslav Bukovský

Titulek: Re: Re: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.

Vážený pane Martine Hinterholzingere.

Rád se s Vámi osobně setkám. Navštívím Vás. Když podám trestní oznámení, bude mnou podepsáno, toho se obávat také nemusíte. Rozhodně anonymní nebude. Vy prosím ve všem také postupujte čestně a otevřeně a přímo.

Budu již nyní nadále maximálně stručný.

V tomto článku na adrese ---

http://www.nase-voda.cz/je-ta-zeme-ceska/

říkáte:

"„U nás stříkali pesticidy přímo za zahradou, kde spalo naše dítě v kočárku. Když jsem to zjistil a pak si na internetu dohledal, co vlastně do půdy lejí, byl jsem v šoku,“ vysvětluje Martin Hinterholzinger, předseda občanského sdružení Mnetěš, které na Roudnicku bojuje proti používání pesticidů.
„Ano, ošetřování pesticidy je možná dnes obecněji trochu šetrnější a možná bezpečnější než dříve, ale u nás se tak rozhodně nedělo. Stříkalo se i u cesty, kudy chodí děti ze školky na vycházky, pesticidy se tu používají pořád. Tyhle látky se hromadí v těle a ničí i genetické informace, nechci, aby naše děti byly vystavené takovému riziku,“ říká Hinterholzinger, který na číslech z Mnetěše dokládá zvýšený výskyt úmrtí na onkologické choroby. Pro téma „české půdy“ to všechno má velmi symbolický význam: z Mnetěše je to opravdu jen kousek na nejposvátnější kopec všech Čechů – na horu Říp."

A ještě doplňujete:

"Ostatně i podřipský „ráj to na pohled“ Mnetěš o vymírání včelstev ví své. Přicházíli právě kraj, který oplýval mlékem, pomalu o své proslavené strdí (včelí plástev plná medu), je možná na čase vzít rozum do hrsti a začít se ptát, jaké minimum relativně bezpečné chemie je pro českou půdu ještě únosné. Téměř jistě to však znamená, že potraviny, které z plodin bez chemie vypěstovaných v Česku vyrobíme, budou také dražší. Ale to je koneckonců volba, kterou provádíme každý den v obchodě: rozhodne cena, nebo dáme přednost kvalitě?"

Pane Hinterholzingere.

O jakém konkrétním včelaři zde hovoříte?
Který včelař konkrétní u vás o tomto hovoří?
Vy sám rozumíte problematice včelstev, nebo dokonce sám včely chováte? Kritizovat je snadné, ale sám něco v zemědělství dělat, je věc druhá. Pokud vím, za Vaším domem nyní místo úrody roste plevel. To jsou ty paradoxní rozdíly mezi slovy a skutky.

Vy jste svůj boj soustředili účelově na své pracovité sousedy v Mnetěši a okolí, jakkoli problematika o které píšete, je globální.

Současně se však v uvedeném článku píše:

"O polovinu větší spotřebu pesticidů na hektar má například Německo, až čtyřnásobnou Itálie, méně pesticidů než v Česku používají už jen Norové, Poláci a Finové."

Pane Hinterholzingere.

Nemůžete vést takovýto pokrytecký boj v Mnetěši a udávat a udávat. Natožpak bez výsledku a působit lidem přímé škody a ubližovat jim tak. To není čestné a není to fér.

Zemědělci v Mnetěši a kolem Mnetěše nemohou za to, že k vypěstování plodin je v dnešní době nutnost aplikovat postupy, které se používají nejen v České republice, ale ve vyspělém západním světě o to více.

Viz opět ten článek:

"O polovinu větší spotřebu pesticidů na hektar má například Německo, až čtyřnásobnou Itálie, méně pesticidů než v Česku používají už jen Norové, Poláci a Finové."

Navrhuji celému vašemu o.s. Mnetěš bojovat přímo s celým průmyslem výroby hnojiv a nikoli s těmi, kterým se dá ublížit tím nejlehčím způsobem.

Tedy se svými bezbrannými pracovitými sousedy, bez kterých by všude rostl plevel a potraviny by se dovážely za ceny mnohem vyšší, než je tomu dnes.

Uplatněte své úsilí v Praze pro celou Českou republiku, resp. v Bruselu pro celou Evropskou unii.

Děkuji.

p.s. alej stromů je zásluhou pracovitosti pana Minarčíka a občanů Mnetěše. Podíl vašeho o.s. Mnetěš na ní je nulový. Skutečná, nejen zemědělská, práce v Mnetěši za vámi není vidět žádná.Datum: 22.10.2013

Vložil: Martin Hinterholzinger

Titulek: Re: Re: Re: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.

Vážený pane Bukovský,


Jsem z Vaší argumentace poněkud zaskočen. Nejsem zaměstnancem Hospodářských novin, takže čestně a otevřeně Vám sděluji, že se podstatně mýlíte, když mi přiřazujete autorství článku v Hospodářských novinách.

Naše autentické texty, za které neseme odpovědnost najdete na našich webových stránkách. S autorem článku v HN Petrem Fischerem jsem na dané téma mluvil, ale o včelách v Mnetěši to nebylo. Takže Vám doporučuji se s konkrétním dotazem obrátit přímo na něj.
Já jsem s ním hovořil především o tom, co jsme v otevřeném dopise předložili zastupitelům obce a odkázal jsem ho pochopitelně na všechny odborné dokumenty zveřejněné na našich stránkách.

Informaci, že situace v oblasti nakládání s pesticidy v prostoru obce a jejím okolí nám připadá problematická, jsme v první řadě opakovaně sdělili Martinovi Minarčíkovi, obecnímu zastupitelstvu a všem dotčeným zemědělcům. Na to, jak reagovali na naše oslovení a naši výzvu, se jich můžete zeptat každého zvlášť. Nepochybuji o tom, že Vám sdělí pravdu, nereagovali totiž shodně.

Ten, kdo celou věc jako první podstoupil (podle Vás udal) orgánům státní správy - konkrétně SRS Státní rostlinolékařské správě - byl Vámi „obhajovaný“ starosta obce Martin Minarčík. Další korespondence mezi orgány státní správy a naším o.s. Mnetěš vznikla v návazné reakci. To ovšem neznamená, že bychom se na SRS neobrátili v konečném důsledku sami. Pan Minarčík nám to v podstatě jen sám zprostředkoval a usnadnil svojí aktivitou.

Vřele Vám proto doporučuji s chladnou hlavou skutečně prostudovat všechny písemné podklady a nečerpat pouze z kontextu vytržených informací z denního tisku nebo od jiných zainteresovaných osob.

Jinak Vaši „argumentaci“ ve věci trestního oznámení považuji za značně pokleslou.

Souhlasím s Vámi, že téma pesticidů je veliký globální problém, ale prostá ohleduplnost a respekt k právům druhých v naší obci nemusí upravovat žádný zákon, na to skutečně stačí desatero přikázání. Dále si Vám dovoluji doporučit, abyste byl ve svých odsudcích zdrženlivější, problematika není tak černobílá, jak ji ve svých tvrzeních formulujete.S přátelským pozdravem


Martin Hinterholzinger

Datum: 22.10.2013

Vložil: Jaroslav Bukovský

Titulek: Re: Re: Re: Re: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.

Pane Hinterholzingere.
Uvítal bych velice, kdybyste na tyto stránky přímo vepsali členy Mnetěš, o.s.

K tomu, co píšete.

Nikde nepíši, že Vy jste autorem citovaného článku.
Cituji ze článku, kde Vy kritizujete občany Mnetěše a okolí.
Poctivě si přečtěte, co Vy sám v tom článku říkáte redaktorovi.
Viz moje citace Vaší osoby.

Pokud jde o moje vyjádření a fakta, nemám, co bych k nim dodal.

Ve věci trestního oznámení Vás osobně navštívím a dále nemám, co bych k tomu dodal.

Mám za to, že jste si poctivě nepřečetl a nepromyslel, co Vám píši já, co píše onen článek a celkový pohled na věc na základě toho, co Vám sděluji.

Datum: 22.10.2013

Vložil: Marti Hinterholzinger

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.

Vážený pane Bukovský,

potom jste opravdu nepřesně citoval, protože mé citace jsou tam pouze první dvě - o kočárku a o pesticidech. To ostatní je text článku. Přečtěte si, prosím, ten článek pozorněji. Děkuji.

Rád se s Vámi setkám, trestního oznámení se opravdu nebojím, i když vzhledem k tomu, že se uvidíme poprvé v životě, to od Vás není zrovna moc zdvořilé...

Martin Hinterholzinger

Datum: 22.10.2013

Vložil: Jaroslav Bukovský

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.

Pane Hinterholzinger.

Přečtěte si prosím ten článek pozorně znovu a znovu a zjistíte, že citace jsou přesné.

Trestní oznámení není o tom, zda se ho bojíte. Trestní oznámení je to o tom, že pácháte škody a to neoprávněně, protože kontroly daly za pravdu panu Minarčíkovi.

Datum: 22.10.2013

Vložil: Martin Hinterholzinger

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.

Pane Bukovský,

my jsme ten článek v originálu pro jistotu zveřejnili na našich stránkách, takže se může každý o jeho obsahu přesvědčit.

Ve věci údajného poškození pana Minarčíka Vás prosím, abyste si vzal všechny podklady a zašel nejdříve za kvalitním právníkem. Pokud by Vám nějaké dokumenty chyběly, rád Vám všechny potřebné poskytnu. Myslím, že nám to ušetří spoustu času a další nedorozumění, podobné jako s těmi Vašimi údajnými mými citacemi z novinového článku.

M.H.

Datum: 23.10.2013

Vložil: Jaroslav Bukovský

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.

Vážený pane Hinterholzingere.
Osobně proti Vám nic nemám.
Máme přece milovat svého bližního, jako sebe sama.
A snažit se o pokoj se všemi.

Každý čtenář si ten článek a ty citace může přečíst a udělat si vlastní závěr naší polemiky zde. Pokud jste si vytkl nějaký svůj životní úkol, správná adresa je Evropská unie, Brusel. Belgické království, federativní konstituční monarchie ležící v západní Evropě.

Jinak děkuji, je to od Vás nabídka, kterou využiji a navštívím vás. Také doufám, že se budu moci seznámit s členy o.s. Mnetěš. Bude to ještě nějakou dobu trvat, dokud se nenavrší časově veškeré podklady nutné k výpočtům a uzávěrce analýz ad. materiálů.

Pokud jde o právní rady, opět, děkuji za Vaše doporučení a oceňuji Vaši dobrou vůli. Líbí se mi, že dokážete být moudrý a uvážlivý. Přesto, tato rada, jakkoli dobře míněná, je irelevantní z více důvodů, především však je důkazní břemeno velmi vážné v přímé finanční linii a to prokazatelnou, to zdůrazňuji, prokazatelnou, finanční újmou související s činností o.s. Mnetěš.

A nyní mi dovolte, závěrem, osobní vyznání.

Osobní vyznání o Mnetěši a Řípu.....

Znám onu zmiňovanou cestu k Řípu, kde jsou mnohé soukromé pozemky a která přesto bude dále (nejen snahou pana starosty Minarčíka) zvelebována další okolní výsadbou atp.

Neexistuje přitom nutný důvod, proč by tak měl pan Minarčík činit.

Kromě jednoho, a to důvodu citového.

Miluje tuto krajinu, kde se narodil a vyrostl. Znám jej mnoho let, ale poslední dobou často slýchám jeho velký smutek nad nevděčností starostenského úřadu a bojem s takovým protivenstvím, jako je např. ono o.s. Mnetěš.

Dokonce mi řekl, že již nechce kandidovat do zastupitelstva obce a bude si více užívat s dětmi a rodinou, o kterou ho funkce ochuzuje.

Vím ale, že je houževnatý pracant a i to by nakonec oželel.

Vaše činnost jej však k tomu rozhodnutí přivede s velkou jistotou, kterou z něj cítím.

Vám je to možná jedno a nevadí vám to, nebo o to přímo usilujete.

Já osobně si nad tím mohu pouze povzdechnout.

Takto svět odplácel, odplácí a odplácet bude.

Je to smutné, ale je to tak a je mi to líto.

Datum: 23.10.2013

Vložil: Martin Hinterholzinger

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zlá zelená demagogie v ústech zvláštních křesťanů.

Vážený pane Bukovský,


Domnívám se, že jste v přímém přenosu na těchto stránkách předvedl, jak vzniká dezinformace. Kromě dvou přímých citací jste mi přiřadil další výrok z novinového článku, který jsem nikdy neřekl, protože se evidentně jedná o autorův text:

"Ostatně i podřipský „ráj to na pohled“ Mnetěš o vymírání včelstev ví své. Přicházíli právě kraj, který oplýval mlékem, pomalu o své proslavené strdí (včelí plástev plná medu), je možná na čase vzít rozum do hrsti a začít se ptát, jaké minimum relativně bezpečné chemie je pro českou půdu ještě únosné. Téměř jistě to však znamená, že potraviny, které z plodin bez chemie vypěstovaných v Česku vyrobíme, budou také dražší. Ale to je koneckonců volba, kterou provádíme každý den v obchodě: rozhodne cena, nebo dáme přednost kvalitě?"

Dále tvrdíte, že někoho pomlouváme nebo falešně chválíme a nedoložil jste proto jediný důkaz:

„Protože tento typ lidí žije hlavně pro to, aby škodil druhým lidem a ubližoval jim a pomlouval je, či je falešně chválil.“

„Jednání Mnetěš, o.s. je pokrytectví a faleš hrubého zrna.“

Nikdy jsme totiž nepomlouvali pana Minarčíka ani nikoho jiného. Vážíme si každého pracovitého člověka. Nikdy jsme nepodnikli nic nepředvídatelného ani falešného. Co se týče aleje, opakovaně jsme nabízeli finanční pomoc, ta nabídka pochopitelně stále trvá. Obci jsme věnovali lavičky, podporujeme místní spolkovou činnost (Tvořípek), kde se mimo jiné angažuje starostova žena, podpořili jsme také místní školu sponzorským darem.

Myslím, že byste měl být ve svých výrocích uvážlivější a umět doložit své výše uvedené nepěkné výroky něčím skutečně konkrétním. Kromě těchto plamenných výroků, jste dosud nic nedokázal. Ve věci zmíněné údajné škody jste ještě ani neposbíral podklady, natož aby bylo cokoliv prokázáno. K této Vaší odvážné konstrukci si dovolím dále poznamenat, že škodu může kdokoliv komukoliv způsobit pouze protiprávním jednáním. My jsme se žádného protiprávního jednání rozhodně nedopustili a za jednání státu neneseme odpovědnost.

Jeden vedlejší účinek to Vaše nevkusné šermování trestním oznámením mělo. Začal jsem paradoxně dokonce přemýšlet o tom, zda Vaše výše citované nepravdivé a ničím nepodložené výroky a „citace“ nenaplňují skutkovou podstatu některého z paragrafů zákona. Rozdíl mezi námi dvěma je v tom, že já už mám vlastně všechny podklady pohromadě.

Takže, až půjdete ke mně na návštěvu, v první řadě si s sebou přineste konkrétní důkazy pro Vaše dosud nepodložená tvrzení. Domnívám se ovšem, že žádné materiály nepřinesete, protože takové důkazy prostě neexistují.


S přátelským pozdravem

Martin Hinterholzinger

Datum: 06.06.2018

Vložil: Albertalito

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is the central portion of a male's the reproductive system. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm. The men's prostate can be found just as you're watching rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really miserable and inconvenient for that patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also called prostatitis, is regarded as the common prostate-related problem in men younger than 55 years. Infections with the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of most forms of prostate infection. It is brought on by bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition of a particular defect in the gland as well as the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be caused by trauma towards the urinary tract or by infections received from the rest from the body. A patient may feel testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal with the prostate defect accompanied by the use antibiotics and NSAIDs to take care of the soreness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not yet to create what causes these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other believe intensive exercise and heavy lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable meals are important. These are some of the steps you can take to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for our health and wellbeing and will also also keep the urinary track clean.

2. Some studies declare that a few ejaculations per week will help to prevent prostate type of cancer.

3. Eat steak sparingly. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef a week will raise the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most significant measure to look at to make certain a wholesome prostate is always to choose regular prostate health screening. If you are forty years and above, you should choose prostate examination at least one time 12 months.

Datum: 24.09.2013

Vložil: Rudi Říjen

Titulek: Kampaň proti pesticidům je zavádějící

Jakožto člověk, který bydlí vedle pole se musím zemědělců zastat. Díky jejich postřikům kupříkladu netrpí naši psi na blechy ani klíšťata. Když byly ve škole vši, stačilo poslat děti, aby se proběhly v kukuřici a nemuseli jsme utrácet za drahé francouzské šampóny proti parazitům. V létě nás netrápí komáři ani vosy. A navíc máme zadarmo, když sklízíme pozdě večer, vynikající kukuřici.
Myslím si, že by se pesticidy měly používat mnohem častěji a ve větším množství.

Datum: 07.10.2013

Vložil: Rozporcowacz

Titulek: Re: Kampaň proti pesticidům je zavádějící

Velmi vtipné... Co kdyby jsme pravidelně povinně postřikovali své děti hned po porodu preventivně??? Nebo by to mohli rovnou brát v tabletách, aby nebyli ztráty v ovzduší... Je mi z toho blivno...

Datum: 22.07.2013

Vložil: Iva Nováková

Titulek: Jak to vidím zpovzdálí....

Dobrý den,
několik měsíců sleduji ze zájmu Vaše stránky.
Můj dojem by se dal shrnout do několika vět: mnoho pádných argumentů a fakt stojí oproti ekonomickým zájmům. A co s tím chcete dělat na malé vsi?
Vše potřebné řečeno bylo. Postřiky škodí prokazatelně zdraví, zemědělec bez chemie nic nevypěstuje. Nezbývá než se dohodnout.
Nebo necháte za sebe rozhodnout soudy ve městech, ve kterých ani nevědí, kde se vaše obec nachází, kdo tam žije a jak to tam vypadá? Dohody jsou v životě vždycky možné, jsou také o toleranci a ústupcích a vůbec nemusí být výhodné. Ale mohou být i o pocitu, že jednou, až se naplní naše dny, odejdeme z tohoto světa jako slušní lidé s čistým svědomím.....že žijeme a necháváme žít...a že nekonáme druhým, co sami bychom nechtěli.
Přeji Vám, aby se Vám to podařilo věřím, že mě do té hospody, až půjdete zapít VAŠI DOHODU, pozvete.
A k tomu Vám držím palce.
Iva Nováková

Datum: 13.03.2013

Vložil: Martin Černý

Titulek: ekologie

Dobrý den, máte pěkné stránky, ale některé příspěvky a témata zavánějí demagogií, asi nejvíce kapitola zemědělské postřiky. Autor by se měl zaměřit na spotřebu pesticidů u nás a v zahraničí (hvězdy ve spotřebě/ ha jsou například v Holandsku) a vesele si kupujeme v kauflandu jejich "levnou zeleninu". Problematika lokálních topenišť je také těžká, plyn je krásný, pohodlný ale rozhoduje kupní síla a cca 2/3 obyvatelstva si pořádně nesáhnu ani na republikový průměr. Někteří naši spoluobčané ještě pamatují demagogii 50. let 20. století, někteří ji okusili na vlastní kůži a rozhodně nejásali, pozor na to (nic není jen bílé nebo jen černé).

Asi největší ztráta každého z nás je když přijde o zdravý rozum

S pozdravem

M.Černý

<< 1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek