Vítejte na stránkách Občanského sdružení Mnetěš

    Občanské sdružení Mnetěš bylo založeno z velmi prostého důvodu. Několik spoluobčanů ze stejnojmenné obce se shodlo na tom, že jim není lhostejný stav životního prostředí ve vsi a jejím okolí a že je pojí společný zájem o charakter obecního života v celé jeho rozmanitosti. Proto by také rádi zkusili přispět přiměřeným způsobem k rozvoji některých složek životního prostředí, krajinných prvků i společenského dění. Neméně významným motivem pro takovou aktivitu bylo založení rodin, výstavba rodinných domů a rozhodnutí prožít v této podřipské lokalitě většinu svého času. Jednoduše bychom rádi usilovali o zdravý a hezký domov.
Občanské sdružení by mělo být nástrojem k naplňování našich vizí a teprve čas ukáže, jestli se alespoň některé podaří realizovat.
 

 

 

 

Novinky

12.9.2012 Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu

    Potravinářská komora České republiky pořádá semináře "Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu", které se uskuteční v...

27.8.2012 Doplnění komentáře k zápisu ze zasedání ZO č. 8 ze dne 15.8.2012

    Dovolujeme si připojit další komentář k věci nedostatečné kapacity MŠ projednané na zasedání ZO dne 15.8.2012. V zápisu ze...

16.08.2012 Řešení školky, poskytnutí daru obci

Dne 15.8.2012 se členové o.s. Mnetěš zúčastnili zasedání zastupitelstva obce.Stručně byl obci oznámen vznik našeho občanského sdružení. Dále bylo...

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10