Otázky a komentáře

Proč se tím zabýváme, když to nikomu do teď nevadilo?
Proč jsme s tím nepřišli na začátku volebního období?

    Na tyto dvě otázky se nabízí celá řada odpovědí, ale základním faktem zůstává, že nebezpečí plynoucí z nevhodné aplikace pesticidů neklesá v závislosti na míře lhostejnosti obyvatel ani v souvislosti s volebním cyklem.

Bylo to tady vždycky, budete si muset zvyknout, budete to muset vydržet.

    Nebylo to zde vždycky, stačí zapátrat ve vlastní paměti, zeptat se svých předků nebo skutečných odborníků, případně se seznámit s příslušnou literaturou.

Zvyknout si na postřiky by bylo pohodlné, ale velmi nebezpečné, neexistuje žádný rozumný důvod nechat bez povšimnutí vážné ohrožování zdraví vlastních dětí.

Dnešní zemědělství se bez chemie nedá dělat.

    Nelze jednoduše tvrdit, že současné zemědělství se neobejde bez masivní aplikace pesticidů, stačí se poohlédnout po svém blízkém i vzdálenějším okolí. Viz. např.  http://www.biopotraviny.info/tacheci.html . Stále více farmářů u nás, v Evropě i jinde ve světě hledá šetrnější a sofistikovanější způsoby obdělávání půdy a chovu dobytka. Nehledě na to, že dosáhnou na vyšší dotace, za své produkty potom mohou dostat lépe zaplaceno, jejich půda je úrodnější a živější, plodiny i výrobky bývají  zpravidla mnohem kvalitnější a chutnější.

Mělo by to být vidět na zvířatech (negativní účinky postřiků).

    Na zvířatech se to také určitě projevuje. (Viz např. http://myslivost.blogspot.cz/2011/01/zajic-polni-lepus-europaeus-skodlive.html). Jsou citlivá podobně jako člověk, jen většinou žijí mnohem kratší dobu. U některých se může snižovat jejich reprodukční schopnost, kvalita života, přežití mláďat, schopnost přečkat zimu nebo obstarávat si potravu. Taktéž případně mohou snáze podléhat ve větším měřítku různým epidemiím nebo jiným vážným onemocněním. Vnímavost na různé přípravky bývá velmi odlišná. 

Stejně je to ve všem.

    Ano, pesticidy nás v některých potravinách opravdu “pronásledují“ téměř na každém kroku, ale to snad není důvod rezignovat a nechat si zbytečně líbit další významné dávky.